$100 Award For a Business Name

Time Left

Name for Modern, high end Asian Restaurant Wanted: Eclectic Asian flavors and colors inspired from the kitchens and streets of Thailand, Cambodia, China, India and Vietnam. The Concept & Language: The "Five Elements" from ancient Chinese philosophy (Fire, Water, Metal, Wood and Earth) will be the connecting thread between the design, food,  graphic language and restaurant values. We are looking for balance and harmony in both our design, concept and food. The name should have an Asian sound.

naming badge

Business Names

contest winner

Yi Yi

LotusMoon
Bonsi
Tasty Gourmet
Lou Kin
Nine Dragons Restaurant
HiQi Garden
Melaka
Lucky Duck
ZenSational
Liji
Kitchen Harmony
The Dragon's Lair
Kung Food
Taste of Asia
Lychii
MandarinDelight
Budda's Best
Sivada
Aqua Garden
Roots of the Orient
Satay Wu
Fusion5
GingerZuma
Yoshi's
PrawnBroker House
Divine Dining
Satori Gril
Pho Som
ChiLightful
Myou Ukiyo
Kahn-Chi
Xing Gardens
Savor
Wu Chong
A Wok to Remenber
Yup Yup
Yu & Zhu
Lia Fu
Bei Jing
Jada
Five Ways
Orientlosophy
Fung Shui
Keiko
The Dapper Dragon
kimm soo
Huo Kuai Zi
Chi-Ter's
The Blue Orchid
The Fancy Dragon
Zenplace
Chi Tsing's
Yellow Star
Zuo Grill
Satsko
Jiāyáo - Jiayao - means fine food
Su Kai
Evening Sun
Kiri Kiri
UreshiiGardens
Chang Mai
Le Pan
Ripples
Wu Sah
Design by Harmony
Zarrina
Duk Duk
Brass Key
Fuzyin
Faizon
seizens
Chi
Zuo Jiu -to drink/eat together with friends
zukoda
Qi Min
Meiwei de Shiwu - Tasty Food In chinese
Azayla's
Nozo
Harmonysian Cuisine
Ting
Nanjing Road
The Celestial Phase
Fengo Lakalm
Elemental-Dynasty
Imperial Garden
Hoy Sah Elemensio
Asia Recipe Club
Jin Jiang
Mai Tai
Rin Fi
Fi Noa
The Golden Buddha
5Spot
Modern East
Yuánsù - Yuansu Elemental in Chinese
Ke Qi Emporium
5 Corners of Asia
EarthWoodCuisine
Earth Noodles
Blendai
Kaiwei - appetizers in chinese
Tian Yue -Sweet Balance in Simple Chinese
Hana Emi
Shi Temple
Min Yu
The Zen Pot
mi ling
GingerStar
The Hai Life
A Dragon Choice
Neidan
Jade Corner
Doan Ket
Tunshi
Lotus Nosh
Zeprana
Sway
Asian Dynasty
House of Wu
Gòuwèi - Gouwei - just the right flavor, just right, excellent
Zen Rising
Dancing Spices
Phase 5
5 Hoy
Midnight Sun
Asia 2U
Saki One
Eurasian Creations
5 Star Dragon Restaurant
Fifth Dynasty
Panest Gril
Ciao Chow
Se Pan
Chi Biscuit
Chi Bistro
OrenitalSoulFood
Nam Yeu To
Azia's
Shin Tou
Imari
Splendid Serpent
Sage Pavilion
The Garden of Five
Moduzi
Ancient Blend Kitchen
5StarPrawnHouse
Silk
The Chopping Stick
XO sauce
Zhusun
Feixiān - means fresh, tender, delicious food
Taichou's
Oishi Desu - It's delicious
Huo She
Raika
Let's Eat!
Harmony Garden
Hai Karamba
5unset
Mangosteen
JasminePalace
exotica
Zaz Zen
ExoticTaste
Streets of Asia
Mein Zing
Yin and Yang
Earthy Essence Chinese Restaurant
Five Shui
Sensei Rising
SoSoZen
Dynasty Five
Etsu Mix
Winter Melon
He Mai
The Golden Tiger
HuaHin
The Orient Element
fusion/element
Xing-Yun
Shui Fusion
Chopsticks
Sunburst Garden
Origins Cafe
Five Kitchens
Zen Foods
Ciao King
Wai
PekingPhresh
AsiaEat
Tasty Earth
Kung Fusion
Oceans Of Fire
Tengoku - Heaven
A Balanced Cuisine
himalaya
Ten Chow
Natural Harmony
Pan Kin Chow
Asia minor
So Du
Thai Cam Chi Nam
Asia Five Nations
May Ling
5Fusion
LuckyParadise
Banyan Tree
Singing Earth Bistro
Fung Chia
Nguyen-To
Azealia's
Silk Road
Hoy Sah Hibachi
Chant
WuXing- means the Five Phases
Huan Ying
Mystic
Sakura
Panthera
Shanghai
Tang Dynasty
Eating Place of Business
Five Strands
Aromatic Harmony
BambooHouse
Red Sky
Dried Lily Buds
Cleco's
Hoy Sah Haven
Mi Loon
Zaviera
Gilt
Marijuana
PagodaGarden
Red Ginger
Madarin Gardens
yu jo
China Harbor
fu wu
x Elemental 5
Hoy Sah Dynasty
5 Star Cuisine
Lemon Grass
The Colors and Flavors of Asia
The Curious Kitchen
The Lei Essentials - Ancient Flavors
He'měi - Hemei - means in perfect harmony
Prawn Tong
sempurna - Perfect, in Indonesian
exotic Hoi
Wu Hang
Zhu Yi
Xie - means harmony
Chaikra
San Pan
Sweet Asia
Sho Tao
Blue Lagoon
Zurpass
Ngay Le
Hai Ku
San Gai
Sun Dynasty
Ming
Tiki Garden
Integue
Yuansu
Lo Tin
Rising Sun
5mells
Reshanti
Lah Di Dah's
Eastern Classic
Lo Sing
ProudOPhilly
Kazak
Li Ling
Table of the Element
Jade Dragon
Tai Mei's
He Rui Palace
Zen Hoy
The Golden Duck
Ming Lo
Ming Su
Fuyooki Roos
Xu
Five Dynasty
Sensei Zen
Mai Yeu
Lotus Point
za zen
Maroon Maple
Wu Shuo
Ginger Garlic LemonGrass
Mie and Yu
Tian Di
Dragon's Table
Diversity
Zen Hibachi
Choy Sin
Ping Heng
Zhong Ding/ ZDGardens - 'often translated as 'central equilibrium' or 'central channel' '
The Rising Garden
Tin Lau
Philosophy
Shiwu
Steamy Cuisine
Lo Fin
5 Rising
Hoy Sah Elemental
Black Dragon Cuisine
Ureshii - which means 'happy'
Great Plates
Asialosophy
Little Asia
The Jasmine Jewel
Matzuma
Ye
Sate
Earth Winds Grill
Choy Hon
ty che
Buttermilk Sky
Dynasties
The Bamboo Room
Five Far Moons
Hoy Sah Rising
Bariuma
Happy Pagoda
Tai Lung
88 Fuerdai - means rich second generation and 8 is lucky
Floating Lotus
Crossroads
Feng Shui Fusion
Chinese Anchor
Thread
Kawa
Jade
EarthFare
Yun Mi
Feng Chui
Mantra
Zong Chu
Tiananmen Square
in fusion
On Golden Prawn
Fuzhan
Stable Rocks
Koto
Sky
Hexie
Five Red Doors
The White Lily
5 Spot Food Studio
Sensei Lin
Shogun 5
Five Zen or Zen Five
Feng Shui Taj Mahal
Moo Koley - Means Open Your Mouth
ZenZaz
Kai Sun
The Spice Room
Zensai - Appetizers in Japanese
Xanadu
Zīwèi - Ziwei - means taste, flavor, feeling
Earthen Dragon
ElementThread
Far Earth
The Forked Horn
JasmineGem
Tasanee Garden
Eurasion Sensation
Zest
Chilosophy
Cookery 5
Koi Ming
Shiki
Zibo 5
Tofu Tiger
Sun Tao
GoldenYala
The Kitchen Mountain
Kanda
PaperTiger
Ming Yue - bright moon
soul of Asia
Shu Shu
Eris
Zena Jivana
x Chi Man
wu hoi
The 5 Cookery
Mekong River
Dragons Den
Shan Jing
Azia
5park
Red Fire
Ro'nghe' - means fusion, to be in harmony with nature, to fit in
Fuxi
Chinchin
The Fifth Element
The 5 Corner Table
Tung Chow Pagoda
Hundred Schools of Thought
Stellar Concept Resto N Lounge
Aja
Chi Party
Five Mysteries
Hoa Hop
Shiinto - which means 'silently'
EmeraldStreets
kazudan
Zen Zebra
Far Away Feast
Mango Grove
Wu Tsa
The Zong Palace
ZamZui
Jadeite
Earthy Cuisine
Sah Mai
Yantai Grill
Giragira - which means to shine dazzlingly
The Chi Hole
Saki Hoy
FWMWE
Fung 5
Saikan
zen ku
Five Fierce Thai
Hai Hopes
Pinyin
GoldenPalace
Elan
Chimanga
Fu 5
Nature's Garden
Jade Ku
Adzuki
King's Cuisine
PhatPanda
Philasia
Xie Da
Go Sah
Colorful Asia
Gao Xing - means 'happy'
Rokit
Hoy Sah Zensei
Paper Dragon Paradise
Sensei Dynasty
Phaaw Jai - satisfied, pleased contented - Thai
Yoshi Gardens yoshi = good luck
Wu Tsan
Bamboon
Table for Five
Prawn Grotto
The Lotus Pearl
Topaz
Aa Haan Yen - Enjoy Dinner
wa hoi
Tasty Asia
Elementals
Celestial Garden
Far Horizons
Origins
Feng Shui Palace
Ja Hoy
LotusBlossom
Asia Tastes
Lotusbee
Li Moy
Ba Gua
Azea
Blue Skies
Sun Tu Chow
confucian fusion
Dragourmet
Spicy Thai Rivers
Wing Ding How
Mitu - Bengali for 'Balance'; Thai for 'from the depths of the heart';Sanskrit for 'Communion'
5 Zen
Yi Mein
Su Phaap - Polite Neighbor
Zupreme
Blue Bamboo
Curried
Zang Fu
The Caressed Palate
Azahsha
Liu Jiang
Yoshimitsu Fine Dining
South Seas Sensations
Yi - means harmony, pleased
Chants
Harmonious
Stir High
Junia
Ishidoro
Kunya
Hai Society
Mingelicious Dining
NunChuks
Hoy Nam
I Yin U Yang
SoSoLishUs
Si Chi
GoldenThaiger
5ource
Zephyr
Lui Cai
Charmony
Zura Sah
Forks & Corks
Taimour Fine Dining
Ming Xing - bright star
GoldenFlower
Indochine
Lhasa Grill
Man duzi - Full Belly in chinese
Chi Eats
Snail's Tale
Tzan Juo
Trai Dat
Kirakira - which means to shine sparklingly
5 Star Fusion
Asian Flare!
Apsara
Loosy Goosy
The Lotus Spirit
Shi Kai
Pan Fusion
Fin Tai
Zunzet
Go Wu
Sikri
Le Kinh
Flavors Of FarEarth
W"wèi - Wuwei - means the 5 flavors of sweet, sour, bitter, spicy hot, salty
Scorpio Season
Yan San
VICCTORY - Vietnam, India, Cambodia, China, Thailand
EnerQi
BonSai
The Philosopher's Garden
Asia Modern Resturant
The Mandarin Dragon
Pinpin - which means 'lively'
Emperior's Palace
Zumemi
Hoy Sah Bamboo
Zioost
Wakana Inn
the lotusbee
Curry and Soy
Oragami Chinese Cuisines
Chi One
Izakaya Cuisine
Serenity
Dish Delights
Tapioca
May Chi
Imperial House
Ming Fu
Sìdà - Sida - means earth, water, fire, and wind
Ke Qi
Senthang
Zuma Palace
Osaka Sah
Feast West Harmony
Kai Sah
The Peach Tree - chinese symbol for longevity & other auspicious attributes
Kings Palace
AsiaGarden
Just use the Japanese Character for 5 -pronounced Go
Mount. Penglai
FivePoshOmens
Hung Far Lo
Boa
Bellini's Martinis
Red Maple
Eclectic Element
Synchronicity
Sensei's Fine Dining
Dashi
Tofu star
Wu Yun
Orientalica
5 Sah
Zepra Gardens
Chill and Grill
Azaria's
Phaison
The Red Panda
Azuma
Zhao Yang - means morning sun
Yang Cho
Wu
Shi Qing - Yes Please In Chinese
BluVerseCuisine
Exotic Hoy
Sensei Hibachi
Hai Hoa
The Asian Appetite
Taialiki's
Ming Oblisque
Hoy Chi
ChowDown
Five Quest
Gri la
Piaoliang - pronounce "pee-ow-lee-ung" - means beautiful in Chinese
New Dynasty
AsiaCuisine
Studio5
Asian Aroma
Li-li
BambooDynasty
Life
Easterrn Tranquility
Hai Times
5 Song
The Elemental Elephant
Red 5
Zen Appeal
Earth Kitchen
Zong
Fiwa Sah
Chiang
5avory
Good Earth
Taishan
Everstar
CelestialOfferings
Mystery Palace
Beyond The Sun
Kilosophy
Le Poy
JadeChopstix
The Limoncello Lounge
Modern Phases
Rainbow Wishes
Taikumi's
FreshAsia
Zagoda
Nguyen Food
Yin-Yang Cuisine
Taijitu
Chow Zen
Shiyu
Zumaki
Aroma Attic
Crystal Garden
Pan Array
Dragon's Kitchen
Wok 5
Qinshi
Wushingas
Zen Chow
The White Crane
High Qi Chow
Zource
My Chef
Golden Qi Restaurant
Blue Lantern
Doot Den - Outstanding Outlook, phoentic Thai
The jumping Spices
Zen Zaz
Shangra
The Pewter Plate
Meteor
Five Fathers
Mushroom Star
Biantai - Metamorphosis in simple chinese
Golden Chi Restaurant
wu chi
Las Poi
Fjuzen
The Five Senses
Earth's Kitchen
Red Lotus
Chifood
Tham Dragon
Woha
Go Saki
Five Star Oshkhana
Five
5 Corners of Fresh Asia
Feng Shui Array
Azuki
Edible Horizons
Asian 5
Szechuan
Azieta's
Dtaawn Yen - Evening Sunset
Hoisin Kew
Emperors Palace
Cassia Curry
DragonLily
Five Studio
Maulika - Elemental in Hindi
Orientations
Ke Qi Cafe
pearl garden
Kitana / The Kitana
WabiSabi
Five Oceans
Su Song Tam
The Kitchen Finesse
EmFyre
Pearl Panda
Nurtursoma
Bamboo, Silk and Spice
Table of the Chi
Chi Force
LocoMoco
Design Moments
Mar Nin
Lin Tou
International Cuisine
Ming Chow
GingerNexus
Constantcy
Wu Fenzi or Fenzi
Ken Jin
Azalia's
Emporers Delight
Avatar Eatery
Fujio
Kowloon Pacific
Yōnghe'- Yonghe - means harmony
Asia Home
Design Food Harmony
Oyster
ZenFusion
The Fivefold Path
The Place Bruce Lee Would eat
Intercontinental Culinary
Fire
DaiSukiDesu - I love it
Elemince
DragonFlair
Five Alive
Chik's
Hong Fan
Junk
Chakra
z Elemental Budda
Kuai Le - means 'happiness, joy, rejoicings, delight'
Fork 'n Cork Lounge
Five Emperors Restaurant
Deep-fry
The Rising Dragon
Prawn Song Long
Classy 5 Resto
Mokuso Shima
Seeds of Fusion
Orientality
Choiboi's
Pineapple Friends
Peking Garden
Taste of Sizzling Spices
Eastern Harmony
Dun Jin
Sensei Charisma
Gongsi - Company in simple chinese
Soylent Green
The Avatar
Food Shui
Yoshi's Fine Dining
Eurasian Temptations
Zeprami
ahh hoy
5 Flavor Club
Avatar Eats
GiltFlower
The Silk Path
Dadi Muqin - Mother Earth In chinese
Hai Earthen
Zenvada
Water Lillies
Dazu
Hao Weidao
5 Sensei Aura
Gastronomy Voyage
Buddha's Garden
5 Doors
The Phoenix
Matsuri
DragonPearl
Chun Feng
Kashgar
Meal Concept
Zumini
Tofu Lotus
Symmetry
Pengyou
Genji
Orientalis
Zen Sensei
Koto Cafe
Bura Tiec
Wasabe
Altai
Lou Ming
Wu Mein
Fantastic Fuji
chi wu
Buddha's Choice
5PoshOmen
Xina
Zankhana
Lotus River Cafe
Red Pebble Garden
mi Kong
Zen Dynasty
Pen Gren
China Cove
Orchid Cove
Five Pyramids
Halcyon
Wanmei - Perfect, in simple Chinese
Bamboom Room
Hong
Keiko Garden
Man Huo
Red Vine
Chilla' Villa
Hoy Lin
Asia 5 Cookery
ZenGarden
PanGu
Cha Laat - Clever Mind, phoenetic Thai
Yishu
Chai Cheewit
Kai Jing
The Stilt House
Thai Chi
Hoy Sah Sensei
ChiChi
Interval
Ciao Down
FiWaMeWoEa
GoldenRing
Azaleah's
Un Ne Son - unison
Soh Lei
Chi Lin
Tung Chow House
Tigresse
Yazhou
Charisma
The Rising 5
Hoy Sah Hemei
Cordial 'n Cafe
Mei Qua
Wasabi
Hisoka - secretive and reserved
LuckyLotus
Empress
Masotu
5 Spice
Mighty Peking Restaurant!
Asia 4U
Tranquility Garden
wu foo
Weidao
Elementuals
Celadon
Earth Signs
Zuo Zhuan
Temple Of Fine Dining
Pham Kook
Zohchi
Ou Kong
5 Rainbows of Cultures
Woo
Red Dragon
Asia Major
Xiān - Xian - fresh, bright in color, tasty, delicious
Namiko Sakura
Kaizen - Japanese for improvement
Shangri-La
mi ku
Chi Nature
Yala
Mai Glowing Ambers
China Room
Akasha
waterflow
Yaqi Chifan
5 Elemental Kitchen
Jing Qi
ChiLicious
The Pink Orchid
zudanko
Zanji
Jade Panda
5 Tastes
Fen Gao
Lo Ting
Mein Shuo
Hi Ku
Wei
Velvet Villa
Cho Sah
Kuju
5 Chi
Yin & Yang
Zenkata
GanBei!
Bao Feng
Mitate
The Elemental Restaurant
Ino Kai
Hibachi Zen
Shíyōng - Shiyong - means concord, harmony
Sanpan
Nakama Gardens - Nakama is Japanese for friend
Chef's Plate
Azada's
ElementalZ
Hibachi Dynasty
JasminDragon
Shi Tai
LotusUp Lounge
Tang 5
Serene Dining
Chrysanthemum
Okuzu Cuisine
Star of the Orient
Coi
Temperate Tiger
Sensei Aura
San Chow
Mogoa
Zuma Aroma
Zither
Nevah Hachi
Akioos
Tai Tsing's
Kwan Sah
B'Hai Dining
exotic chi
Jade Terrace
5capes
zen wu
ElementKitchen
Chow'nChill
Sri Lanka Gourmet Fusion
Wu Kong
Mein Majesty
Osaka
Xi'an
Lotus Dynasty
5 Star Harmony
Oriental Delight
Yum Chow
The ChiLine
Hibachi Sensei
Hoy House
Shi Lung
Etsu Five
Earthstroni
Shokuji -means meal in japanese
Etsu Kitchen
Oy Zen
the exotic chef
By Soy
Celestial Phase
Yumi Sah
Ruu Suek - Feel Wonderful, phoenetic Thai
Xie Soh
Ti Zong / Zong Ti
The West Door -Asia west hemisphere
From The Void
Wazabi Spot
AsiaDesign
Wu Xing Cuisine
can sun
5 Blossom
Bridges
Kai Soh
Huo shui - Fire Water in Simple Chinese
Firefly Alibi
Hoy Sah Dragon
Taizia's
Ancient Mearth
Pei Wei Crusine
Ring of World
DancingEel
Hoy Jin
Hakkasan
Wu Go
Zhu
ku zen
Panda Palace
WetFire Cookery
Zankhana Zen
ModernAsia
Tao Choy
Hoy Sah Shui
Cǎi - Cai - bright color, variety, applause
Fifth Unity
Měiwèi - Meiwei - means delicious food
exotic 5
Gaojin Chow
Yoshi Hana yoshi=good luck; hana=flower
Tasanee Harbor
Mai Sah
zhun sun
Palatable Wonders
Tiger Wood
AstroBistro
Shutian
Haiku Rhythms
JÄ«n - Jin - means 'highly respected'
Inspire
Etopia
5Fire
VICCTAGON - Vietnam, India, Cambodia, China, Thailand
Colo Sah
Chai Tou
Five Dragons
Sing Lou
Yumi
Ashikabi
Critique Kitchen
Hoy Boy
Zoh Koi
Hoy Choy
5 Typhoons
GoldenDen
Hoy Sah Shuidom
Brilliance
Tasty Chopsticks or Tastee Chopstix
Wu Xing Gardens
Zhuangzi
Emerald Dynasty
Confucius Says
KataChi
Epiphany
Lin Tai
Stir Fried Earth
Foshan
Canche
WetFire
Thai Chi Kitchen
House Of Earth
MoonLight Restaurant
Hoya
Umame
Misoto
Emerald Garden
5 Hoy of Asia
Jade Garden
Doki Doki - which means 'with a throbbing heart'
Hungry Dragon
W"xiāng - Wuxiang - all 5 basic flavors of Chinese cooking - sweet, sour, bitter, savory, salty
Zong Di / Di Zong
Five Wishes
Wawng Wai - active life style, Thai
Modern Harmony
Thyme And Again
Peace Five
Fuzzy Melon
Yu Feng
Zen 5
x Bamboo Five
The silk road
Ling Foe
DynastyFusion
Feng shun
Hubei
Lyna Foe
Changkai - Means Open Wide In Chinese
Saa-Maat - Can Eat, phoenetic, Thai
Five Fierce
Feast West Fusion
Red Lion Lair
Liu On
Vastrellos
wu zen
BalanceWheel
5 Asia Cookery
Food Benders
Garden of Tranquility
Mai Hoa
Tamari
Sazonza
Min Sun
Yukuai - Pleasant In simple chinese
Emerald Phoenix
Jade Palace
GoldenZepra
Hoy Yala
Pan-Wu Grill
Pho Fusion
HouseOfDragon
Haiku
The Philosopher's Table
Fire and Ice
zumadan
Sensay's
Sensei Karma
Prism
House of Eclectic Food Design
Suki's
Ubon-lotus flower
ban chat chieu
ah hoi
Thai Feng Shui
Dynasty 5
kuzen
Ito-Nami
Chi Generation
Elemental Flare!
Hoy Sah Aura
ConceptFive
Qui Sah
zazen
A Zahsha
Seasons
akaazu
Hoy Sah
The 5th Fortune
Ya De
Shizen - Nature
Rongrong - in harmony, happy / warm relations
Wu Feng