$100 Award For a Business Name

Time Left

Name for Modern, high end Asian Restaurant Wanted: Eclectic Asian flavors and colors inspired from the kitchens and streets of Thailand, Cambodia, China, India and Vietnam. The Concept & Language: The "Five Elements" from ancient Chinese philosophy (Fire, Water, Metal, Wood and Earth) will be the connecting thread between the design, food,  graphic language and restaurant values. We are looking for balance and harmony in both our design, concept and food. The name should have an Asian sound.

naming badge

Business Names

contest winner

Yi Yi

Chi Bistro
Woha
Cho Sah
Zagoda
Yan San
Five Ways
Asia Recipe Club
Mai Glowing Ambers
Hoy Boy
Design by Harmony
Nurtursoma
Ke Qi Emporium
Dashi
Sanpan
Tofu star
Shan Jing
Mount. Penglai
Tigresse
Stir High
Etsu Kitchen
Zither
Red Dragon
Xanadu
Shangri-La
Hakkasan
Zaz Zen
Huan Ying
Far Earth
Ping Heng
Hoy Sah Sensei
Un Ne Son - unison
Zuo Grill
Melaka
5PoshOmen
Lia Fu
Jade Corner
Sky
Lhasa Grill
5 Hoy
GingerZuma
Hoa Hop
Zeprana
Ito-Nami
Zenvada
Black Dragon Cuisine
Feast West Harmony
5 Spice
Soh Lei
Floating Lotus
Taizia's
Mie and Yu
Kuai Le - means 'happiness, joy, rejoicings, delight'
Faizon
Tung Chow House
Zarrina
The 5th Fortune
Red Vine
Everstar
Yoshi Hana yoshi=good luck; hana=flower
Lo Fin
5Fire
Interval
Earth Kitchen
Far Horizons
The Phoenix
The Rising 5
can sun
Emerald Phoenix
Fin Tai
exotica
FreshAsia
Tasty Gourmet
Five Red Doors
Aa Haan Yen - Enjoy Dinner
Emperors Palace
Thai Chi
May Ling
Blendai
Hoy Jin
Shi Kai
GoldenThaiger
Wing Ding How
Hai Society
Misoto
House of Wu
Asia Major
PaperTiger
MandarinDelight
Seasons
Wok 5
Tai Mei's
Sazonza
Yala
Yoshi Gardens yoshi = good luck
Matsuri
The Zen Pot
By Soy
Gòuwèi - Gouwei - just the right flavor, just right, excellent
Fantastic Fuji
Yu & Zhu
JasminDragon
The Place Bruce Lee Would eat
Qui Sah
Okuzu Cuisine
Hong Fan
Thai Chi Kitchen
The Philosopher's Table
Yup Yup
Zen Hibachi
Shiyu
Mai Tai
EarthFare
Elementals
Man Huo
Zanji
GoldenFlower
Zen Zebra
Mei Qua
Shutian
Ciao Down
Five Star Oshkhana
Trai Dat
chi wu
Ke Qi Cafe
AsiaDesign
Maroon Maple
Five Shui
Eris
Modern East
The Mandarin Dragon
Shi Tai
Celestial Phase
Chi Force
The Celestial Phase
Duk Duk
Orientlosophy
Stir Fried Earth
Weidao
Kowloon Pacific
Ming
Modern Phases
JadeChopstix
Steamy Cuisine
Xie Da
Asia Modern Resturant
Classy 5 Resto
Chiang
The Bamboo Room
BambooHouse
Dragons Den
JasmineGem
OrenitalSoulFood
Five Zen or Zen Five
Tung Chow Pagoda
Zhuangzi
LotusUp Lounge
Chow'nChill
Mein Zing
South Seas Sensations
Thread
Wasabe
Panthera
Marijuana
Jade
WuXing- means the Five Phases
Pen Gren
Dynasty 5
The Forked Horn
5 Chi
DragonFlair
Buddha's Choice
Asia Tastes
Yumi
Ancient Blend Kitchen
Lotusbee
Min Sun
Zen 5
Pan Fusion
Xie - means harmony
Zhong Ding/ ZDGardens - 'often translated as 'central equilibrium' or 'central channel' '
5StarPrawnHouse
Avatar Eats
Earthstroni
Kai Sah
Haiku
ZenGarden
Tunshi
Hoy Sah Haven
Shi Lung
Wasabi
SoSoZen
Nevah Hachi
Five Quest
Foshan
Taialiki's
Confucius Says
Cleco's
x Bamboo Five
Sensei Zen
Brilliance
NunChuks
Saa-Maat - Can Eat, phoenetic, Thai
Sri Lanka Gourmet Fusion
Life
Kai Jing
LotusBlossom
The Chi Hole
Oy Zen
GoldenZepra
Zong Chu
Kung Fusion
zen wu
Hexie
Taichou's
Adzuki
5Spot
Wu
Mai Yeu
Kanda
Oceans Of Fire
Azia
Tamari
himalaya
Asia 4U
Exotic Hoy
Meiwei de Shiwu - Tasty Food In chinese
5 Rising
Kitchen Harmony
Ming Oblisque
Yi - means harmony, pleased
Azuma
Kings Palace
The Elemental Restaurant
Spicy Thai Rivers
Kashgar
Dragon's Kitchen
Saki Hoy
The Elemental Elephant
5 Asia Cookery
Topaz
Ya De
Hoya
Shiwu
Bamboo, Silk and Spice
Ishidoro
Roots of the Orient
Five Pyramids
The Rising Garden
Lotus Point
x Chi Man
Zen Zaz
PhatPanda
Good Earth
Ro'nghe' - means fusion, to be in harmony with nature, to fit in
Earthy Cuisine
Wawng Wai - active life style, Thai
Kung Food
Orientalica
Sensei's Fine Dining
Coi
China Harbor
Orientality
5unset
Choiboi's
Wu Tsa
The Colors and Flavors of Asia
Yishu
5 Hoy of Asia
Shizen - Nature
Mi Loon
Dancing Spices
ModernAsia
Little Asia
Hai Earthen
The Asian Appetite
sempurna - Perfect, in Indonesian
5capes
Satori Gril
Fork 'n Cork Lounge
Peking Garden
Hundred Schools of Thought
pearl garden
Ming Fu
mi Kong
Emerald Garden
Tian Di
Zankhana Zen
Lotus Nosh
Tasanee Garden
The Blue Orchid
San Chow
Fung Shui
Temple Of Fine Dining
Hoy Sah Shui
He Rui Palace
Far Away Feast
Mogoa
VICCTAGON - Vietnam, India, Cambodia, China, Thailand
The Dapper Dragon
Fen Gao
Fuzhan
Fjuzen
WetFire Cookery
Ring of World
Nozo
Hungry Dragon
Madarin Gardens
Wu Yun
Liu On
UreshiiGardens
wu hoi
Yuansu
Crossroads
Wu Xing Cuisine
Fi Noa
Zura Sah
Mighty Peking Restaurant!
Prism
Taste of Asia
5 Zen
Liu Jiang
Azieta's
Moo Koley - Means Open Your Mouth
Five Wishes
Inspire
Zen Foods
Dtaawn Yen - Evening Sunset
Panest Gril
China Room
Canche
Imperial Garden
Fire and Ice
Design Moments
Azuki
Mekong River
ty che
5 Doors
Doki Doki - which means 'with a throbbing heart'
Nguyen-To
Buttermilk Sky
Chinchin
Zaviera
ChowDown
Asia minor
Zurpass
Zang Fu
Oyster
Hibachi Zen
Symmetry
DragonPearl
Sensei Aura
Hao Weidao
Harmonysian Cuisine
Saikan
Satsko
Hoy House
Su Phaap - Polite Neighbor
Gaojin Chow
Peace Five
Zenplace
5 Star Fusion
Paper Dragon Paradise
Ming Chow
Bonsi
The Golden Tiger
Wu Chong
Huo shui - Fire Water in Simple Chinese
Yantai Grill
Chrysanthemum
Hoy Sah Elemental
Five Fierce
5park
Dried Lily Buds
Mingelicious Dining
Sensei Lin
Pho Fusion
Tranquility Garden
Rising Sun
Xina
Ciao King
Shiki
Red 5
Kitana / The Kitana
Zumini
the exotic chef
ZamZui
Ba Gua
Chi Biscuit
Ashikabi
XO sauce
Shíyōng - Shiyong - means concord, harmony
Masotu
GoldenRing
Mokuso Shima
Mitate
Kazak
Dragon's Table
Wu Kong
Etsu Five
Philosophy
Silk
Buddha's Garden
Rokit
Jade Dragon
ConceptFive
Imperial House
Red Lion Lair
ExoticTaste
Asia 5 Cookery
Ino Kai
Meteor
Ja Hoy
Yōnghe'- Yonghe - means harmony
Tang Dynasty
kuzen
Evening Sun
Le Poy
Lah Di Dah's
Asian Dynasty
Loosy Goosy
Earth Winds Grill
From The Void
Jade Garden
Fuyooki Roos
Zibo 5
BambooDynasty
Kawa
Zuma Palace
Blue Bamboo
AstroBistro
Dun Jin
Tapioca
Thai Cam Chi Nam
Fifth Dynasty
Temperate Tiger
Fu 5
Apsara
Rongrong - in harmony, happy / warm relations
Jin Jiang
Mushroom Star
Chi Lin
The Rising Dragon
New Dynasty
China Cove
Kirakira - which means to shine sparklingly
za zen
Chill and Grill
He'měi - Hemei - means in perfect harmony
zumadan
Orientalis
Chow Zen
Altai
Tang 5
Bamboom Room
Beyond The Sun
Feng Shui Fusion
Shokuji -means meal in japanese
Wu Feng
Panda Palace
Nam Yeu To
Aromatic Harmony
Soylent Green
ChiChi
Chinese Anchor
Xing Gardens
Mein Majesty
Feng Chui
Jada
W"wèi - Wuwei - means the 5 flavors of sweet, sour, bitter, spicy hot, salty
The Red Panda
Hung Far Lo
Le Kinh
Zioost
fu wu
I Yin U Yang
Shu Shu
Feast West Fusion
Snail's Tale
Wu Shuo
Halcyon
Sing Lou
5 Rainbows of Cultures
Wu Sah
Shui Fusion
Hana Emi
Man duzi - Full Belly in chinese
Zenkata
Ken Jin
Zhu Yi
Taijitu
Blue Lagoon
The Caressed Palate
HiQi Garden
LuckyParadise
Azaleah's
Lo Sing
Feng Shui Palace
fusion/element
x Elemental 5
Oriental Delight
Qinshi
The Fivefold Path
Feixiān - means fresh, tender, delicious food
Design Food Harmony
Brass Key
HouseOfDragon
zazen
Asian 5
Five
SoSoLishUs
Chopsticks
Yoshimitsu Fine Dining
Serenity
Chai Tou
Chi One
Elemental-Dynasty
The Golden Buddha
Junk
Hong
Indochine
Divine Dining
Go Wu
Lin Tou
Senthang
Pan-Wu Grill
Philasia
ElementThread
Qi Min
House of Eclectic Food Design
5 Elemental Kitchen
Natural Harmony
A Balanced Cuisine
Orchid Cove
Ling Foe
GanBei!
Chimanga
Eclectic Element
Dynasties
Hoy Sah Dynasty
CelestialOfferings
Hoy Choy
Pho Som
Taste of Sizzling Spices
DancingEel
Origins Cafe
Aja
Yun Mi
Neidan
Lotus Dynasty
House Of Earth
Ou Kong
Charisma
The Lei Essentials - Ancient Flavors
Hoy Sah Rising
A Dragon Choice
Red Sky
5 Sensei Aura
JÄ«n - Jin - means 'highly respected'
ElementKitchen
Earthy Essence Chinese Restaurant
WabiSabi
ahh hoy
Li Ling
Wu Mein
The 5 Cookery
Chi Nature
Wushingas
Eastern Classic
Hibachi Dynasty
mi ku
Synchronicity
The Kitchen Finesse
San Pan
Tofu Tiger
Zhao Yang - means morning sun
Fuzyin
Mango Grove
Tasty Earth
Lui Cai
Tiger Wood
Zource
Keiko
High Qi Chow
Sensei Hibachi
The Peach Tree - chinese symbol for longevity & other auspicious attributes
JasminePalace
Great Plates
The Fancy Dragon
Ngay Le
Curry and Soy
The 5 Corner Table
Go Saki
Azaria's
Banyan Tree
Five Kitchens
Fuxi
Keiko Garden
5 Flavor Club
5 Corners of Asia
Lemon Grass
The Philosopher's Garden
Nguyen Food
Chi Eats
Cassia Curry
Lin Tai
Bamboon
Woo
Taimour Fine Dining
Kai Soh
Haiku Rhythms
Yazhou
Tasty Asia
Celestial Garden
Kilosophy
PekingPhresh
confucian fusion
Yoshi's Fine Dining
Zong
Yoshi's
exotic 5
Choy Hon
Phaison
A Wok to Remenber
Bura Tiec
Akioos
Yang Cho
Yuánsù - Yuansu Elemental in Chinese
Savor
Eastern Harmony
Zankhana
Bao Feng
Hoy Sah Zensei
Oishi Desu - It's delicious
Etsu Mix
Silk Road
Yukuai - Pleasant In simple chinese
Aroma Attic
Zen Hoy
Kai Sun
Ripples
Ginger Garlic LemonGrass
Fujio
The jumping Spices
Wei
Ming Lo
The White Lily
Las Poi
Shiinto - which means 'silently'
Lychii
GingerStar
Xie Soh
Zuo Jiu -to drink/eat together with friends
Chi Tsing's
Kunya
Zunzet
Boa
Eurasion Sensation
Yin and Yang
Five Oceans
The Hai Life
The Orient Element
Ye
Colo Sah
The Garden of Five
Sensei Karma
Chi Generation
Yu Feng
Ancient Mearth
akaazu
Hai Times
WetFire
Hoy Sah Shuidom
A Zahsha
Chaikra
The Pink Orchid
5 Spot Food Studio
Red Fire
Shi Temple
88 Fuerdai - means rich second generation and 8 is lucky
Myou Ukiyo
Měiwèi - Meiwei - means delicious food
Tai Tsing's
Azealia's
Piaoliang - pronounce "pee-ow-lee-ung" - means beautiful in Chinese
ElementalZ
Zumaki
Earth Noodles
FWMWE
Chun Feng
KataChi
Seeds of Fusion
Maulika - Elemental in Hindi
Curried
Chef's Plate
GoldenYala
Pinyin
Sate
Five Studio
in fusion
Kwan Sah
Fung Chia
ZenFusion
Tengoku - Heaven
Zen Dynasty
International Cuisine
Pan Array
Shangra
Genji
zukoda
Hoy Sah Aura
Zuma Aroma
Tiananmen Square
Ubon-lotus flower
5 Tastes
Five Dragons
Hoy Chi
Table of the Chi
Hoy Lin
Shanghai
Forks & Corks
Azea
Sensei Charisma
Zhu
Go Sah
Sensei Dynasty
AsiaEat
Azahsha
PanGu
Firefly Alibi
Yum Chow
King's Cuisine
Mantra
Earth Signs
Rin Fi
Lucky Duck
Zhusun
zhun sun
Diversity
Changkai - Means Open Wide In Chinese
Kuju
Chifood
kimm soo
Chants
PagodaGarden
LocoMoco
Nine Dragons Restaurant
Star of the Orient
Sah Mai
Shi Qing - Yes Please In Chinese
HuaHin
5mells
Cordial 'n Cafe
exotic Hoi
Cǎi - Cai - bright color, variety, applause
FivePoshOmens
Zohchi
Hai Hoa
Junia
Red Ginger
Five Fathers
Mystery Palace
Constantcy
Zephyr
Satay Wu
Emporers Delight
Li-li
Garden of Tranquility
Tao Choy
z Elemental Budda
5 Sah
Sun Tao
5 Typhoons
EmeraldStreets
Mar Nin
The Lotus Spirit
BluVerseCuisine
DragonLily
BonSai
Zen Sensei
wu foo
Ten Chow
Food Benders
LotusMoon
Chai Cheewit
Serene Dining
Kaiwei - appetizers in chinese
Meal Concept
zudanko
Prawn Grotto
Cha Laat - Clever Mind, phoenetic Thai
Wakana Inn
Chakra
Aqua Garden
Five Strands
The Zong Palace
Earth's Kitchen
Five Fierce Thai
Doan Ket
Ciao Chow
Hibachi Sensei
The Curious Kitchen
Osaka Sah
Palatable Wonders
FiWaMeWoEa
yu jo
Yi Mein
Taikumi's
Flavors Of FarEarth
Asia 2U
Ming Su
5 Blossom
Wu Fenzi or Fenzi
Feng shun
Critique Kitchen
On Golden Prawn
Intercontinental Culinary
Elemental Flare!
Chang Mai
Xing-Yun
Gongsi - Company in simple chinese
Dadi Muqin - Mother Earth In chinese
ZenZaz
Just use the Japanese Character for 5 -pronounced Go
Zepra Gardens
Kahn-Chi
Streets of Asia
Fuzzy Melon
Bridges
LuckyLotus
Mein Shuo
Ke Qi
Avatar Eatery
The Spice Room
The Five Senses
Azia's
Zest
Water Lillies
5 Song
Wu Tsan
Ming Xing - bright star
Huo She
Chi-Ter's
The Golden Duck
Reshanti
The Dragon's Lair
Doot Den - Outstanding Outlook, phoentic Thai
Chilla' Villa
Min Yu
Xiān - Xian - fresh, bright in color, tasty, delicious
Su Song Tam
Wanmei - Perfect, in simple Chinese
Raika
Le Pan
Sensei Rising
My Chef
Dragourmet
Tasty Chopsticks or Tastee Chopstix
Liji
Tiki Garden
Hai Karamba
Mitu - Bengali for 'Balance'; Thai for 'from the depths of the heart';Sanskrit for 'Communion'
Sway
Lou Ming
Pham Kook
The Avatar
Splendid Serpent
Huo Kuai Zi
Nature's Garden
Vastrellos
GingerNexus
Five Far Moons
Velvet Villa
The White Crane
Jiāyáo - Jiayao - means fine food
Chi Party
Zīwèi - Ziwei - means taste, flavor, feeling
Prawn Tong
kazudan
Bei Jing
Origins
Crystal Garden
Koto Cafe
Mai Sah
Dish Delights
Pengyou
Sakura
Fusion5
ProudOPhilly
exotic chi
Oragami Chinese Cuisines
Moduzi
wu chi
Pinpin - which means 'lively'
Tzan Juo
Shogun 5
Jade Ku
Phaaw Jai - satisfied, pleased contented - Thai
Koi Ming
Chant
Taishan
Hi Ku
Hoy Sah Dragon
Tham Dragon
ChiLightful
Sun Tu Chow
DaiSukiDesu - I love it
Jade Panda
Asian Flare!
Midnight Sun
Zuo Zhuan
Szechuan
Tai Lung
5ource
Li Moy
Tin Lau
Thai Feng Shui
B'Hai Dining
Lou Kin
Harmonious
Hoy Yala
Asian Aroma
Hoy Nam
Blue Lantern
Cookery 5
Five Dynasty
seizens
Lo Ting
Ting
Five Alive
The Fifth Element
Sivada
Stable Rocks
Hai Ku
Azayla's
Five Mysteries
Colorful Asia
Zen Rising
Hubei
the lotusbee
Jadeite
Zen Chow
Jade Terrace
Sho Tao
Saki One
Azalia's
wu zen
The Chopping Stick
Eating Place of Business
EnerQi
Lotus River Cafe
GiltFlower
ah hoi
Yin-Yang Cuisine
5 Star Cuisine
Azada's
EarthWoodCuisine
Fung 5
Namiko Sakura
Stellar Concept Resto N Lounge
Kaizen - Japanese for improvement
Edible Horizons
Bellini's Martinis
5 Star Harmony
Elan
Sage Pavilion
Zong Di / Di Zong
Wazabi Spot
Suki's
So Du
Eurasian Creations
Osaka
Sun Dynasty
The silk road
Hisoka - secretive and reserved
Mystic
Asialosophy
Biantai - Metamorphosis in simple chinese
DynastyFusion
Pearl Panda
Budda's Best
The Stilt House
Wu Xing Gardens
Sweet Asia
The Limoncello Lounge
Zoh Koi
Nanjing Road
Eurasian Temptations
zen ku
Red Maple
Yaqi Chifan
EmFyre
Golden Qi Restaurant
Tofu Lotus
Charmony
Winter Melon
Gilt
Yumi Sah
Feng Shui Taj Mahal
Five Emperors Restaurant
Fire
Blue Skies
waterflow
Yellow Star
Orientations
W"xiāng - Wuxiang - all 5 basic flavors of Chinese cooking - sweet, sour, bitter, savory, salty
Happy Pagoda
Xu
Hoy Sah Hemei
May Chi
Dazu
Lo Tin
Table for Five
Emperior's Palace
Chik's
Jing Qi
Celadon
Rainbow Wishes
Elementuals
Koto
Zena Jivana
Sikri
Mangosteen
Easterrn Tranquility
Umame
Table of the Element
MoonLight Restaurant
Bariuma
ChiLicious
Xi'an
He Mai
ku zen
Harmony Garden
5 Corners of Fresh Asia
Ti Zong / Zong Ti
Fifth Unity
Let's Eat!
Dynasty Five
Lyna Foe
Zumemi
Sensay's
Thyme And Again
Se Pan
soul of Asia
Yin & Yang
Mai Hoa
Scorpio Season
Red Pebble Garden
Hoy Sah Bamboo
GoldenDen
Su Kai
Food Shui
The Silk Path
Ming Yue - bright moon
Wu Hang
Red Lotus
Si Chi
5avory
Wai
Nakama Gardens - Nakama is Japanese for friend
Tian Yue -Sweet Balance in Simple Chinese
Akasha
Empress
Phase 5
Sunburst Garden
AsiaGarden
The West Door -Asia west hemisphere
Zeprami
Fiwa Sah
5Fusion
Earthen Dragon
VICCTORY - Vietnam, India, Cambodia, China, Thailand
Choy Sin
GoldenPalace
PrawnBroker House
Giragira - which means to shine dazzlingly
San Gai
Emerald Dynasty
Tasanee Harbor
Wu Go
BalanceWheel
Studio5
AsiaCuisine
Gao Xing - means 'happy'
Matzuma
wa hoi
Integue
Fengo Lakalm
Sìdà - Sida - means earth, water, fire, and wind
Pineapple Friends
ZenSational
Zupreme
Prawn Song Long
Elemince
Zen Appeal
Asia Home
The Lotus Pearl
Hai Hopes
Ureshii - which means 'happy'
Epiphany
Gri la
Pan Kin Chow
Hoy Sah Hibachi
Kiri Kiri
Ruu Suek - Feel Wonderful, phoenetic Thai
Jade Palace
Hoy Sah Elemensio
Izakaya Cuisine
Chi
Hoisin Kew
mi ling
The Kitchen Mountain
Feng Shui Array
Chilosophy
5 Star Dragon Restaurant
Imari
Pei Wei Crusine
Golden Chi Restaurant
ban chat chieu
Etopia
The ChiLine
The Pewter Plate
Asia Five Nations
Zensai - Appetizers in Japanese
Hoy Sah
Gastronomy Voyage
Modern Harmony
Shin Tou
Singing Earth Bistro
The Jasmine Jewel
Deep-fry